Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

 
  1.   Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

22.02.2021 r.

godz. 745

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI/187/2012 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zasad udzielania „Nagrody Starosty Słupeckiego dla najlepszego ucznia”.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej za rok 2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

  2.   Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

22.02.2021 r.

godz. 1300

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Słupeckim na lata 2021-2023.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

3.      Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie stypendium przyznawanego studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku pielęgniarstwo.

4.      Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych za 2020 rok.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 r.

 

  3.   Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

23.02.2021 r.

godz. 1300

 

1.      Sprawozdanie Starosty Słupeckiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 rok.

2.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego za 2020 rok.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

  4.   Komisja Rewizyjna Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

23.02.2021 r.

godz. 1430

 

1.      Zapoznanie się z przedstawionymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania szpitala, które wpływały do Zarządu Powiatu od 1 stycznia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

2.      Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 r.

  5.   Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

 

24.02.2021 r.

godz. 1400

 

1.      Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Słupeckiego na lata 2014-2020.

2.      Sytuacja finansowa szpitala za 2020r.

3.      Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji za 2020 r.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021r.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

  6.   Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

25.02.2021 r.

godz. 1300