Lp. Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data posiedzenia

Tematyka posiedzenia
1. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Posiedzeń Zarządu”
25.08.2023 r.,
godz. 800

1.     Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.

2.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”
29.08.2023 r.
godz. 730

 1. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2022 r. i w I półroczu 2023 r.,
 2. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

30.08.2023 r.
godz. 1300

 1. Analiza i ocena rynku pracy oraz poziomu bezrobocia w powiecie słupeckim w 2022 r. i w I półroczu 2023 r.
 1. Informacja Zarządu Powiatu w zakresie funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w powiecie słupeckim przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia w roku 2023 dotacji z budżetu Powiatu Słupeckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Słupeckiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany nazwy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Słupcy.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-20235 – druk nr 665.
4.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala „Herbowa”

31.08.2023 r.
godz. 1200