L.p. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe w
Słupcy

sala „Herbowa”

25.10.2023 r. godz. 815

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
2. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

25.10.2023 r.
godz. 1230

 1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Słupeckim na lata 2023-2030.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
3. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

25.10.2023 r. godz. 1330

 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2022/2023.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
  a) Wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Słupeckiego na rzecz Gminy Ostrowite.
  b) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
  c) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-20235.
4.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

26.10.2023 r. godz. 1300