Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych
27.04.2021 r., godz. 1300

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu słupeckiego w 2020.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji
28.04.2021 r., godz. 1430

1. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.