Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce i data posiedzenia Tematyka posiedzenia
1. 

Komisja Rewizyjna

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala posiedzeń Zarządu

16.02.2023 r., godz. 830

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.

 

2. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

21.02.2023 r., godz. 1300

 1. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2022 r.
 2. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2022 r.
 3. Raport z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Słupeckiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021- 2025.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
3. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

22.02.2023 r., godz. 800

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
4. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

22.02.2023 r., godz. 1400

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał:
 3. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
 4. Zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognoz Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2023-2035.
5. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Posiedzeń Zarządu

23.02.2023 r., godz. 1220

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2022 r.
6.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala Posiedzeń Zarządu

23.02.2023 r., godz. 1230

 1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2022.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2023.
7.

Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

Starostwo Powiatowe w Słupcy

sala „Herbowa”

23.02.2023 r., godz. 1300