Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

1.

Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

26.07.2021 r.

godz. 730

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

 

2.

Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

26.07.2021 r.

godz. 1230

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

 

5.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

28.07.2021 r.

godz. 1400

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/206/2021 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy za rok 2020.

4.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/142/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Słupca.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XX/143/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Powidz.

6.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok.

7.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

 

6.

Sesja Rady Powiatu

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

Sala Herbowa

 

29.07.2021 r.

godz. 1300