Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce i data

posiedzenia

Tematyka posiedzenia

 
  1.          Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy/ on – line

 

22.03.2021 r.

godz. 745

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

  2.          Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy/ on – line

 

24.03.2021 r.

godz. 1000

 

1.      Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.

2.      Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu słupeckiego w 2020 roku.

3.      Informacja na temat dofinansowania zatrudnienia Powiatowego Doradcy Klimatycznego z projektu „Life after coal”.

4.      Rozpatrzenie pisma w sprawie eliminacji glifosatu z żywności.

5.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021.

  3.          Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy / on – line

 

24.03.2021 r.

godz. 1400

 

1.       Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na rok 2021r.

3.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2021-2035.

  4.          Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy/ on – line

25.03.2021 r.

godz. 1330

 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację szczegółowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Słupeckim w 2021 r.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 r.

 

  5.          Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala Herbowa/on-line

25.03.2021 r.

godz. 1400