Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna  

 

 
Program posiedzenia:
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

24.05.2018 r.

godz. 1430

Program posiedzenia: Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

25.05.2018 r.

godz. 1330

 

Program posiedzenia: Informacja o realizacji zadań z zakresu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na terenie powiatu słupeckiego w roku 2017.
4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
 

 

 

 

Program posiedzenia:
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

23.05.2018 r.

godz. 1330

 

Program posiedzenia: Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupcy za 2017 rok.
6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

25.05.2018 r.

godz. 1400