Harmonogram posiedzeń Komisji Stałych i Sesji Rady Powiatu 

Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

28.06.2018 r.

godz. 1430

Program posiedzenia:

·         Informacja o aktualnej sytuacji w SPZOZ w Słupcy.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Słupcy.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Słupcy za 2017 rok.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2018 rok.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2018 – 2035.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Powiatu Słupeckiego.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyznania Staroście Powiatu Słupeckiego dodatku specjalnego.

2. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.06.2018 r.

godz. 800

Program posiedzenia:

·         Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty Powiatu Słupeckiego na lata 2014 – 2020.

·         Funkcjonowanie szkół i placówek niepublicznych na terenie powiatu słupeckiego.

·    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie nadania imienia: Liceum Ogólnokształcącemu, Branżowej Szkole I Stopnia, Technikum, Szkole Policealnej wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słupcy
(4 uchwały).

3. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

27.06.2018 r.

godz. 1330

 

Program posiedzenia:

·         Informacja o aktualnej sytuacji w SPZOZ w Słupcy.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej SP ZOZ w Słupcy.

·    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ w Słupcy za 2017 rok.

4. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

29.06.2018 r.

godz. 1400