Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna  
2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Starostwo sala nr 25 02.08.2018 godz. 1230  
3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Starostwo sala nr 25
4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
Starostwo sala nr 25 02.08. 2018 godz. 1000
5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  Starostwo sala nr 25 01.08.2018   godz. 1330 
6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego Starostwo sala „Herbowa” 03.08.2018 godz. 1400