Harmonogram posiedzeń komisji stałych

i sesji Rady Powiatu słupeckiego 

 

Lp. Nazwa Komisji Stałej Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia
1. Komisja Rewizyjna

 

 

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala nr 25

 

13.04.2018 r.

godz. 1400

 

2. Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

19.04.2018 r.

godz. 1430

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

 

18.04.2018 r.

godz. 1300

 

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

12.04.2018 r.

godz. 1400

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

18.04.2018 r.

godz. 1300

 

6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

20.04.2018 r.

godz. 1400