Lp.

Nazwa Komisji Stałej

Miejsce

posiedzenia

Data posiedzenia

1.

Komisja Rewizyjna

 

 

 

Starostwo Powiatowe
w Słupcy

sala nr 25

 

 

20.03.2018 r.

godz. 900

 

2.

Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

22.03.2018 r.

godz. 1430

3. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego  

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

20.03.2018 r.

godz. 1300

 

4. Komisja Oświaty, Kultury
i Kultury Fizycznej
 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

20.03.2018 r.

godz. 800

 

5. Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala nr 25

 

 

21.03.2018 r.

godz. 1330

 

6. Sesja Rady Powiatu Słupeckiego

 

 

 

Starostwo Powiatowe

w Słupcy

sala „Herbowa”

 

23.03.2018 r.

godz. 1400