Harmonogram rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych

Powiatu Słupeckiego na rok szkolny 2018/2019

Do 23 marca 2018 r.

 do godz.15.00

Opublikowanie internetowego informatora o szkołach ponadgimnazjalnych oraz poradnika dla gimnazjalisty
14 maja – 30 maja 2018 r.

do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę   w postępowaniu rekrutacyjnym
 Od 15 czerwca- 19 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły i/ lub zmiany kolejności wybranych szkół
 

Od 22 czerwca – 25 czerwca 2018 r.

do godz.15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
11 lipca 2018 r.

godz.10.00

Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów  do szkoły na podstawie wyników rekrutacji (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
Do 12.07.2018 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów  zakwalifikowanych,  w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia  o wyborze tej szkoły
               Do 19 lipca 2018 r.

do godz.12.00                     

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
20 lipca 2018 r.,  godz.13.00 Ogłoszenie listy  kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkół
Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające
 

Od 1 sierpnia do 3 sierpnia 2018 r. do godz.15.00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej  wraz  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę    w postępowaniu rekrutacyjnym
24 sierpnia 2018 r.  godz. 10.00 Ogłoszenie przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)
Do 27 sierpnia 2018 r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatom z listy kandydatów z listy kandydatów zakwalifikowanych,  w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia  o wyborze tej szkoły
Do 30 sierpnia 2018 r.                              od godz. 12.00

 

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu- w szkołach dysponującymi wolnymi miejscami
31 sierpnia  2018 r. godz. 13.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły ponadgimnazjalnej na podstawie dodatkowego postępowania rekrutacyjnego

Więcej informacji :

http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/rekrutacja/2018/01/harmonogram-rekrutacji-na-rok-szkolny-20182019-do-liceow-technikow-szkol-branzowych-i-stopnia-szkol-policealnych-i-szkol-dla-doroslych/

http://nabor.pcss.pl/slupca/