Pod pomnikiem Powstańców Styczniowych i w miejscu ich pochówku w Mieczownicy złożono dziś (05.03.) wiązanki kwiatów. Jedna z nich przesłana została przez Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, w którego imieniu – starosta Jacek Bartkowiak – oddał hołd poległym powstańcom. Staroście towarzyszyli: przewodniczący Rady Powiatu Piotr Gałan i radny powiatowy Stefan Zieliński.
 
Symboliczną wiązankę złożyła również delegacja samorządów gminnych z wójtem Ostrowitego Mateuszem Wojciechowskim na czele. Wójtowi towarzyszyła Małgorzata Wesołowska, zastępczyni włodarza, przewodniczący Rady Gminy Strzałkowo – Tomasz Synowiec, przewodniczący Rady Gminy Lądek – Waldemar Błaszczak oraz przewodniczący Rady Gminy Ostrowite – Andrzej Świątek.
 
Podniosły moment odbył się w asyście honorowej pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Ostrowite. Przed pomnikiem strażacy wystawili wartę honorową.