W celu rozwoju gospodarczego obszaru Powiatu Słupeckiego we wtorek 28 lutego w Starostwie Powiatowym w Słupcy odbyła się II Powiatowa Konferencja Gospodarcza. Na zaproszenie Starosty Słupeckiego, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, a także Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej i Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej do słupeckiego starostwa przybyli licznie przedsiębiorcy oraz przedstawiciele władzy samorządowej z naszego terenu i innych publicznych instytucji.

Konferencja składała się z kilku części, które poprzedziło wprowadzenie przez Starostę Słupeckiego – Jacka Bartkowiaka oraz pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej – Macieja Sytka.

W pierwszej przedstawiciele Izby Gospodarczej Wielkopolski Wschodniej (Beata Wieliczko – Członkini Rady IGWW, Mateusz Kowalewski – Prezes IGWW oraz Tomasz Kopczyński – Dyrektor Biura IGWW) przedstawili korzyści dla przedsiębiorców płynące z członkostwa w Izbie. Prezentacja profitów jakie mogą uzyskać podmioty gospodarcze miała charakter panelu dyskusyjnego, w którym wypowiadały się firmy współpracujące z Izbą Gospodarczą. Później zaprezentowano w punktach usługi jakie IGWW oferuje dla swoich członków oraz omówiono możliwości dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych.

Członkowie IGWW mogą korzystać z szeregu form wsparcia oferowanych przez Izbę:

  • współpraca z ekspertami w dziedzinie prawa, ekonomii, marketingu czy pozyskiwania funduszy zewnętrznych „wymodelowane” pod potrzeby przedsiębiorstwa;
  • profesjonalne szkolenia skierowane zarówno do pracowników firm zrzeszonych w izbie, jak i do osób nimi zarządzających (z obszaru ubezpieczeń społecznych, czy kadrowo-płacowych);
  • organizacja konferencji i eventów biznesowych;
  • promowanie produktu podczas spotkań biznesowych,
  • usługi legalizacji dokumentów eksportowych;
  • IGWW jest jedną z izb, które tworzą Wielkopolski Sąd Arbitrażowy – przedsiębiorcy z całej Wielkopolski otrzymują możliwość pozasądowego rozstrzygnięcia sporów gospodarczych;
  • zachęty do stosowania wzajemnego systemu rabatowego (w oferowanych usługach i produktach)
  • IGWW jest głosem przedsiębiorców, ich reprezentacją, w ich imieniu składa zapytania, wystawia opinie dot. aktualnych zagadnień związanych z gospodarką tej części Wielkopolski między członkami.

Dane kontaktowe do Izby:

Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej
ul. Zakładowa 11,
62-510 Konin

tel./fax (+48) 63 245 88 00
(+48) 63 245 88 11
(+48) 63 245 85 55

kig@kig.konin.pl

sekretariat@kig.konin.pl

W kolejnej części Monika Danelska – specjalistka ds. funduszy europejskich omówiła możliwości pozyskiwania środków z UE dla podmiotów gospodarczych z terenu Wielkopolski w perspektywie 2021 – 2027. Przedstawiła zmiany jeśli chodzi o podział przedsiębiorstw wg wielkości oraz formy wsparcia, w tym nowość w postaci dotacji warunkowej. W sumie w horyzoncie 2021 – 2027 do podmiotów z terenu woj. Wielkopolskiego popłyną aż 2 154 405 816 euro i będzie to ostatnia tak szeroko perspektywa dofinansowania.

Szczegóły dotyczące form wsparcia, maksymalnych jego poziomów i planowanych terminów uruchomienia naborów można znaleźć na załączonych grafikach.

W celu uzyskania większej ilości informacji zachęcamy do kontaktu z
Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu,  al. Niepodległości 34, 61- 714 Poznań
Godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek – piątek: 7:30 – 15:30
tel. 61 626 61 90 (92, 93),
61 626 72 46
e-mail: info.wrpo@wielkopolskie.pl
info.fe@wielkopolskie.pl

W trzeciej, ostatniej części Beata Rzemyszkiewicz – Wicedyrektor Departamentu Sprzedaży i Rozwoju Biznesu WSSE „Invest Park” omówiła korzyści z przynależności do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej oraz korzyści z inwestowania na tym obszarze. Warto dodać, że choć nazwa sugeruje lokalne działanie strefy, to obejmuje ona tereny leżące na terenie trzech województw, w tym województwa wielkopolskiego i powiatu słupeckiego. Trzeba też podkreślić, że w ramach instrumentu uruchomionego w 2018 cały nasz kraj stał się strefą inwestycji. „Polska Strefa Inwestycji” zapewnia zwolnienie z podatku dochodowego dla przedsiębiorców planujących nową inwestycję bez względu na lokalizację. Konieczne jest jedynie spełnienie kryterium ilościowego – minimalnej wielkości nakładów inwestycyjnych, które to kryterium jest uzależnione od stopy bezrobocia na terenie powiatu i wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku powiatu słupeckiego wynosi od 800 000 zł dla mikroprzedsiębiorstw do 40 000 000 dla przedsiębiorstw dużych, a ulga podatkowa a wysokości 25-45% może być udzielona na okres do 10 lat.

Ponadto w ramach programu można uzyskać granty rządowe, dofinansowanie z programów unijnych, czy zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przynależność do WSSE oferuje również „pozafinansowe” korzyści jak np. wsparcie w kontaktach biznesowych, szkolenia online, klaster edukacyjny zapewniający wysoką jakość edukacji dla przyszłych pracowników firm strefowych, czy możliwość nabywania energii i paliwa po preferencyjnych cenach dzięki zrzeszeniu w grupie zakupowej. Szczegóły dotyczące form wsparcia przedstawiono na grafikach.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z
Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „Invest-Park” Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych
tel. +48 74 664 91 64,
e-mail: invest@invest-park.com.pl

Konferencję zwieńczyła prezentacja kuloodpornej (i niezatapialnej) wojskowej kamizelki taktycznej zaprojektowanej przez pochodzącego z Zagórowa (ale mieszkającego obecnie za granicą) –  Bogdana Michalskiego. Obecni na konferencji przedstawiciele instytucji promujących rozwój gospodarczy zaoferowali pomoc w upowszechnieniu tego i przyszłych wynalazków zagórowsko-kanadyjskiego konstruktora.

Kolejna Powiatowa Konferencja Gospodarcza odbędzie jest najpewniej jeszcze w tym roku.

Prezentacje:
Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej
Fundusze Europejskie
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna – Słupca