Konkurs skierowany jest do uczniów klas ósmych szkół podstawowych powiatu słupeckiego. Celem konkursu jest ukazanie młodzieży, że różne formy dyskryminacji,  nie zawsze uświadamiane i zauważane, występują również w naszym otoczeniu. Zadaniem uczestników konkursu będzie dostrzeżenie problemu, nawiązanie kontaktu z osobą , które w jakiś sposób  doświadczyły/ doświadczają braku akceptacji, tolerancji lub wykluczenia oraz pokazanie, jak to wpłynęło lub wpływa na ich życie.

Zapraszamy do udziału w konkursie !!!

2.Regulamin II Powiatowego Konkursu