Prawie 12 milionów złotych z celowej dotacji budżetu Państwa trafiło do gminy Powidz na budowę nowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Ługi.
 
Inwestycja ma służyć zarówno mieszkańcom jak i bazie wojskowej. W poniedziałek 19 grudnia wmurowano akt erekcyjny pod budowę oczyszczalni. W imieniu Zbigniew Hoffmann – Minister i Poseł z Wielkopolski wmurowania aktu dokonała Aneta Niestrawska – I Wicewojewoda Wielkopolski, byli też m.in. przedstawiciele wojska, wykonawcy robót, a także inwestor – gmina Powidz z Jakub Gwit – wójt Gminy Powidz. Powiat Słupecki reprezentował Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki i Czesław Dykszak.