Na terenie powiatu słupeckiego prowadzone są obecnie inwestycje drogowe w sześciu różnych lokalizacjach. Najwięcej robót skoncentrowanych jest w północnej części powiatu, gdzie skala realizowanych zadań jest najbardziej wymagająca pod kątem logistycznym i technicznym. Infrastruktura drogowa jest modernizowana, przebudowywana, a także budowana od podstaw. To jednocześnie najkosztowniejsze projekty inwestycyjne prowadzone kiedykolwiek w powiecie słupeckim.

Najdroższym z nich jest budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo. Kontrakt, który realizuje firma BUDIMEX opiewa na kwotę 49 860 859,00 zł netto. Ze skalą przedsięwzięcia zapoznali się podczas ostatniej sesji (24.08.) radni powiatowi, którzy mieli okazję obejrzeć prezentację przygotowaną przez Generalnego Wykonawcę inwestycji. W najbliższy piątek (27.08.), natomiast, odbędzie się symboliczna inauguracja budowy wspomnianych odcinków dróg.
W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele inwestora i wykonawcy, a także wojewody wielkopolskiego, wojska, samorządów gminnych oraz Rady Powiatu.

Prezentacja inwestycji pn. „Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 3040P pomiędzy m. Powidz a m. Niezgoda oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 3054P na odcinku Niezgoda – Kochowo”

Materiały pochodzą od firmy BUDIMEX.