17 stycznia we Wrocławiu rozpoczął działalność Konsulat Generalny Ukrainy, który swoim zasięgiem obejmuje województwa: Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie i Wielkopolskie.

Wszelką korespondencję w sprawach dotyczących wymiany prawa jazdy, potwierdzenia autentyczności praw jazdy oraz potwierdzenia uprawnień do kierowania pojazdem obywateli Ukrainy należy kierować pod adres:

Konsulat Generalny Ukrainy we Wrocławiu
pl. Biskupa Nankiera 7
50-140 Wrocław

Obywatele Ukrainy powinni dokonać opłaty konsularnej na konto konsulatu w wysokości 125 PLN:
nr konta 66 1090 2398 0000 0001 4894 5289