Informacja

dla organizacji pozarządowych biorących udział w otwartym konkursie ofert

 

W związku z uchwałą Zarządu Powiatu Słupeckiego numer 137/2020  z dnia 26.02.2020r   w sprawie ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań powiatu słupeckiego  o charakterze pożytku publicznego w 2020 roku, uprzejmie informuję:

–  termin składania ofert upłynął 23.03.2020r,

– natomiast w związku z zaleceniem Prezesa Rady Ministrów dotyczącym zagrożenia epidemiologicznego oraz  zakazu spotkań powyżej dwóch osób, uniemożliwiającym  pracę komisji konkursowej, termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie przesunięty na czas po 11.04.2020r.