W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi składania sprawozdania finansowego przez organizacje pozarządowe poniżej zamieszkamy informację z wytycznymi.

Sprawozdania finansowe 2018