Na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dniem 1 czerwca 2021 roku przywrócona zostaje organizacja podstawowej działalności szpitala w zakresie funkcjonowania:

  1. Oddziałów: Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem Porodowym i Oddziałem Noworodkowym, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Chirurgicznego z Blokiem Operacyjnym, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Dziecięcego oraz Izby Przyjęć szpitala, obsługującej powyższe oddziały.
  2. Pracowni diagnostycznych: Zakładu Diagnostyki Obrazowej (USG, KT, RTG, ECHO); Laboratorium (punkt pobrań powraca do budynku głównego) oraz Pracowni Endoskopowej i Pracowni HOLTER’a
  3. Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej (powrót gabinetu do lokalizacji w budynku głównym)
  4. Przywrócone numery telefonów zgodnie z wykazem umieszczonym na stronie internetowej szpitala

Wyłączone nadal z ogólnej dostępności i możliwości przyjęć spoza systemu koordynacji COVID pozostają komórki organizacyjne szpitala przeznaczone dla pacjentów zakażonych koronawirusem – Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z pomieszczeniami Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz dwa pomieszczenia izolatek w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ze względu na wciąż obowiązujący stan pandemii koronawirusa, nadal obowiązują następujące zasady ogólne:

  1. Obowiązuje wprowadzony Decyzją Wojewody Wielkopolskiego zakaz odwiedzin na terenie całego szpitala.
  2. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania maseczek, z zakryciem UST i NOSA oraz zachowanie DYSTANSU i dezynfekcja rąk.
  3. Obowiązuje zakaz wstępu na teren szpitala osób z objawami infekcji dróg oddechowych (z wyłączeniem pacjentów zgłaszających się po pomoc medyczną).
  4. Każdy pacjent przyjmowany na oddział szpitalny będzie miał w Izbie Przyjęć wykonywany przy przyjęciu wymaz z testem antygenowym w kierunku czynnego zakażenia koronawirusem. W przypadku pacjentów objawowych co do choroby COVID-19 i ujemnego wyniku testu antygenowego, będzie wykonywany test rtPCR. Dotyczy także przyjęć planowych. W przypadku konieczności oczekiwania na wynik testu rtPCR pacjenci będą przebywać na salach „buforowych” na odpowiednich do schorzenia oddziałach, z zachowaniem zasad izolacji typu C. Wyjątki: Bezobjawowi co do COVID pacjenci wcześniej poddani pełnemu szczepieniu p-w SARS-CoV-2 po upływie 2 tygodni od podania ostatniej dawki. Ozdrowieńcy w okresie 3 miesięcy od zachorowania na COVID-19. Pacjenci bezobjawowi w kierunku COVID posiadający aktualny (nie starszy niż 72 godziny) ujemny wynik dowolnego testu w kierunku zakażenia SARS-CoV-2. Testy antygenowe będą także wykonywane u pacjentów objawowych co do COVID-19, zgłaszających się do Zakładu Diagnostyki Obrazowej, przed wykonaniem badania (z uwzględnieniem w/w wyjątków).
  5. Badania obrazowe (USG, KT, ECHO, RTG) oraz badania endoskopowe oraz kardiologiczne wykonywane będą wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu z odpowiednią pracownią dokładnej godziny zgłoszenia/badania.

Koordynator lek. Piotr Czerwiński-Mazur, specjalista chorób wewnętrznych

źródło: www.szpital.slupca.pl