Wielkopolski Urząd Marszałkowski w ramach dotacji w roku 2020 przekazał 2 mln zł na zakup węzy pszczelej, która ma trafić do rąk pszczelarzy z terenu Wielkopolski – „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.