Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego Uchwałą Nr 199/2020 Zarządu Powiatu Słupeckiego z dnia 20 października 2020 r. i zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej z dnia 20.11.2020 r., wybiera się ofertę uprawnionego podmiotu złożoną przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Wsparcie, Informacja, Rozwój”, KRS: 0000381818, 56-200 Góra, ul. Batorego 8 na realizację w 2021 roku zadania publicznego polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej na terenie powiatu słupeckiego.

Uchwała Zarządu Powiatu Słupeckiego