Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 22.04.2020 r. godz. 12:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowane są 0 osób

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 375 osób, w tym: 133 graniczne, 235 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 1 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 6 z decyzji PPIS

– od początku 989 osób w tym: 675 graniczne, 297 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną 6 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 11 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 2 osoby

– od początku – 28 osób

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 1

6. Pobrane wymazy od początku – 63
– wynik ujemny – 60
– wynik dodatni – 1

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.