Informacja w związku ze stanem epidemii oraz działaniami związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie powiatu słupeckiego – stan na dzień 23.04.2020 r. godz. 12:00

1. Nadzorem epidemiologicznym objęto:
– aktualnie – 0 osób
– od początku – 387 osób

2. Hospitalizowana jest 1 osoba

3. Kwarantanną objęto:
– aktualnie 388 osoby w tym: 145 graniczne, 236 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 1 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 6 z decyzji PPIS

– od początku 1003 osób w tym: 688 graniczne, 298 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną ,6 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 11 z decyzji PPIS

4. Izolacją domową objęto:
– aktualnie – 2 osób

– od początku – 28 osób

5. Liczba osób zakażonych koronawirusem: 1

6. Pobrane wymazy od początku – 67
– wynik ujemny – 60
– wynik dodatni – 1

7. Liczba nałożonych kar administracyjnych od początku: 4 na łączną kwotę 20 tys. zł. za niezastosowanie się do obowiązku poddania się kwarantannie.