1. Objętych kwarantanną aktualnie – 808 osób w tym: 39 graniczne, 0 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 377 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 392 z decyzji PPIS.

2. Objętych kwarantanną od początku – 3416 osób w tym: 1371 graniczne, 482 ze wspólnego zamieszkania z osobą objętą kwarantanną graniczną, 858 ze wspólnego zamieszkania z osobą, która miała kontakt z przypadkiem potwierdzonym i 705 z decyzji PPIS.

3. Objęto nadzorem epidemiologicznym – 0 osób

4. Od początku epidemii stwierdzono zakażeń SARS-CoV-2 – 165 (w ostatniej dobie 5 osób)

– izolacja domowa od początku – 297; aktualnie – 88 osób

– izolatorium od początku – 3; aktualnie – 1 osoba

– hospitalizowanych – 11 osób

– liczba wyleczonych – 61 osób

– liczba zgonów – 4 osoby

5. Pobranych wymazów od początku – 1858
– wynik ujemny -1693
– wynik dodatni – 165

Za naruszenie zasad obowiązku kwarantanny nałożono 4 kary pieniężne na łączną kwotę 20 tys. zł

————————————————————————————————————————————————————————————–

INFORMACJA DLA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA KWARANTANNIE, W IZOLACJI DOMOWEJ.

I.
Jeżeli zachorowałeś na Covid-19 uzyskaj od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie L-4, przebywaj w izolacji domowej, Twoi domownicy objęci są kwarantanną domową. Osobom objętym kwarantanną zostanie wydana decyzja administracyjna (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu). Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie. Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji).

II.
Jeśli jesteś rodzicem ucznia lub przedszkolaka który został objęty kwarantanną w związku z jego kontaktem z osobą zarażoną, również ty wraz z domownikami zostaniesz objęty kwarantanną na okres 10 dni liczonych od dnia następującego po dniu ostatniego kontaktu dziecka z chorym. Przygotuj dane domowników (imiona, nazwiska, nr pesel, nr telefonów) i czekaj na kontakt telefoniczny z pracownikiem inspekcji. W razie dużej ilości takich spraw – bądź cierpliwy. Złóż oświadczenie u pracodawcy (telefonicznie lub e-mailowo) o tym, że przebywasz na kwarantannie. Zostanie wydana decyzja administracyjna o okresie kwarantanny (poczta nie dostarcza korespondencji do adresatów na kwarantannie – otrzymacie decyzję po jej zakończeniu). Po odbyciu kwarantanny dostarcz otrzymaną decyzję o kwarantannie do pracodawcy (każdy domownik wg konieczności dostarcza kopię w/w decyzji). Jeśli w okresie kwarantanny ktoś z domowników zaczyna mieć niepokojące objawy skontaktuj się z lekarzem prowadzącym w celu odbycia konsultacji. Lekarz zdecyduje o potrzebie wykonania testu.