Do uczniów klas III gimnazjalnych zostaną przekazane informatory zawierające ofertę edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych/ ponadpodstawowych Powiatu Słupeckiego na rok szkolny 2018/2019