W Starostwie Powiatowym odbyły się dziś (18.11.) warsztaty zorganizowane przez Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie Celem szkolenia było upowszechnianie działania projektu EOG pn. „Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej” realizowanego w ramach PROGRAMU EDUKACJA.
 
Warsztaty otworzył starosta Jacek Bartkowiak, a poprowadzili je:
Mirosław Żurek, Małgorzata Sołtysiak i Edyta Kozieł z Centrum Badań Edukacji Zawodowej i Zarządzania Innowacjami, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.
Realizacja szkolenia możliwa była dzięki Andrzejowi Budnemu – dyrektorowi Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.