Omówienie postępu robót na trwającej przebudowie odcinka drogi powiatowej 3054P w Mieczownicy było tematem dzisiejszej (26.07.) Rady Budowy, która odbyła się w Starostwie Powiatowym w Słupcy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele inwestora reprezentowanego przez wicestarostę Czesława Dykszaka, przedstawiciele wykonawcy oraz inspektor nadzoru.

Prace na przebudowywanym odcinku przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jak zapewnia wykonawca, umowny termin zakończenia robót tj. 20 września 2022 r. zostanie dotrzymany. W chwili obecnej dobiegają końca roboty brukarskie oraz trwają przygotowania do wykonania warstw bitumicznych nawierzchni.

Najistotniejsze sprawy związane z inną powiatową inwestycją omawiano na kolejnej Radzie Budowy, która dotyczyła „Przebudowy mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3090P w miejscowości Ląd”. Przedstawiciele uprawnionych podmiotów dokonali analizy przebiegu i postępu prac. Ze strony wykonawcy padła deklaracja, że termin zakończenia inwestycji tj. 15 grudnia 2022 r., nie jest zagrożony.

Obecnie prowadzone są roboty na płycie pomostu – zbrojenie, betonowanie, montaż szalunków wspornika na poszerzeniu obiektu. Cały czas, niezależnie, trwają prace antykorozyjne na stalowych dźwigarach głównych mostu – czyszczenie i malowanie.

Obydwa robocze spotkania zakończyły się inspekcją na placach budów, gdzie wicestarosta Czesław Dykszak, dyrektor PZD Michał Klotschke i Hanna Rzeszotarska, starszy specjalista PZD wspólnie z przedstawicielami wykonawców i inspektorem nadzoru, mogli na miejscu ocenić jak wygląda przebieg prac.