Słupecki szpital z dniem 1 czerwca br. przestaje być placówką jednoimienną. Wojewoda wielkopolski wydał dziś (25.05.) decyzję dotyczącą znacznej redukcji łóżek „covidowych”, co oznacza de facto, że podmiot leczniczy wraca do swojej pierwotnej działalności.

Z początkiem nowego miesiąca SP ZOZ ma zapewnić 54 łóżka dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, w tym 4 łóżka intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. Jednocześnie całkowicie „uwolnione” zostają łóżka dla pacjentów na oddziale ginekologiczno-położniczym (15 łóżek) oraz neonatologicznym (7 łóżek). Opieka nad pacjentami zakażonymi przeniesiona zostanie do budynku, w którym znajduje się Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy.

Do końca maja szpital będzie więc jeszcze placówką zakaźną, ale stopniowo pomieszczenia obiektu będą przygotowywane na przyjęcie pacjentów niezakażonych.