W październiku mają zakończyć się prace związane z przebudową drogi powiatowej łączącej Słupcę z Zagórowem. Według kierownika budowy – obecnie prace są na poziomie zaawansowania określonym na około 65 %.
 
Starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak i dyrektor PZD Michał Klotschke sprawdzili dziś (13.09.) jak wygląda postęp robót.
Obecnie trwa wykonywanie nasypów, układanie kostki brukowej, układanie krawężników i wpustów oraz inne prace, które poprzedzają układanie masy bitumicznej w pasie drogi.
 
Należy pamiętać że cały odcinek od Słupcy do Jaroszyna i w Lądzie przed mostem jest terenem budowy, co sprawia, że trzeba zachować w jego obrębie szczególną ostrożność.
 
Inwestycja prowadzona jest przez Powiat Słupecki dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Programu „Polski Ład”. Koszt inwestycji wynosi około 12 milionów złotych.