Gratulacje z okazji 15-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Słupcy złożył podczas dzisiejszej (14.06.) uroczystości jubileuszowej Jacek Bartkowiak – Starosta Słupecki.
 
W okolicznościowym liście starosta podkreślił znaczenie stowarzyszenia dla lokalnej społeczności, które poprzez rozwijanie i pogłębianie wiedzy, umiejętności i odkrywanie nowych pasji przyczynia się do utrzymywania aktywności intelektualnej seniorów oraz wzmacnia więzi społeczne.
 
„(…) Składam podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do sukcesu słupeckiego Uniwersytetu – Wasze zaangażowanie, entuzjazm i pasja są nieocenione i stanowią fundament tego wyjątkowego projektu” – napisał starosta do słuchaczy uniwersytetu, kierując okolicznościowy adres na ręce prezesa Bronisława Kawy.
 
Podczas uroczystości uhonorowani zostali liderzy sekcji i przedstawiciele instytucji wspierających słupecki UTW.
W imieniu samorządu miejskiego jubileuszowe życzenia złożyli Andrzej Szymkowiak, przewodniczący Rady Miasta i wiceburmistrz Jacek Szczap.