Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie obchodzi w tym roku 30-lecie istnienia. Skromna, ze względu na panujące warunki pandemiczne, uroczystość jubileuszowa odbyła się 9 grudnia. Wzięli w niej udział starosta Jacek Bartkowiak, wicestarosta Czesław Dykszak, radny powiatu Bogdan Jastrząb oraz kierownik działu ds. pieczy zastępczej i pomocy instytucjonalnej PCPR w Słupcy – Dorota Kluga. 

Jubileusz był okazją do uhonorowania pracowników z najdłuższym stażem pracy, którzy swoją karierę zawodową związali z placówką w momencie jej powstania. Okolicznościowe listy otrzymali: Andrzej Nowakowski – dyrektor DPS (30 lat pracy), Małgorzata Majchrzak – starszy – pracownik socjalny (30 lat pracy), Jolanta Bernaś -specjalista ds. wsparcia i pielęgnacji (30 lat pracy), Lucyna Skąpska – opiekun (30 lat pracy), Ewa Lipińska – opiekun (30 lat pracy).

Dom Pomocy Społecznej w Skubarczewie położony jest w gminie Orchowo. Budynek placówki został zakupiony w 1990 roku przez Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Koninie od Kopalni Soli Inowrocław.

Zarządzeniem nr 42 Wojewody Konińskiego z dnia 1 października 1990 r. został utworzony Państwowy Dom Rencistów w Skubarczewie i od razu przystąpiono do adaptacji budynku, wyposażania oraz zabezpieczania w fachową kadrę niezbędną do funkcjonowania domu. Pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w 1991 r. Okres ten trwał krótko, bo tylko do marca roku następnego.

Od października 2005 r. zmieniono profil i od tamtej pory w placówce prowadzona jest rehabilitacja i opieka całodobowa dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Obecnie w DPS-ie zamieszkuje 51 kobiet i mężczyzn.

Zdjęcia: DPS Skubarczewo