• 1 września 2021
  • 00:00

złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku Niepodległości w Słupcy