• 1 marca 2019
  • 10:00

Starosta słupecki zaprasza na konferencję

 „Możliwości rozwoju dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Słupeckiego”,

 która odbędzie się 1 marca 2019 r. (piątek)

godz.10.00, I piętro, sala 23,

Sala Herbowa Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20