• 27 grudnia 2019
  • 13:00

Przewodniczący Rady Powiatu zwołuje

XVII sesję Rady Powiatu Słupeckiego

sesja odbędzie się 27 grudnia 2019 roku (piątek) o godzinie 1300

w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20