Starostwo Powiatowe w Słupcy wydało kalendarz na rok 2022. Publikacja zawiera zdjęcia odcinków dróg powiatowych, które zostały przebudowane lub wyremontowane w ciągu ostatnich trzech lat. Z opisu fotografii dowiemy się jaki fragment drogi znajduje się na zdjęciu, jakie były źródła finansowania inwestycji i jej koszt. Autorem kadrów do powiatowego kalendarza, z których większość wykonana została z użyciem drona, jest młody fotografik Kuba Rybicki.

Kalendarz jest swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowej działalności Zarządu Powiatu w zakresie inwestycji w infrastrukturę drogową. Jest jednocześnie zapowiedzią kontynuacji celu strategicznego jakim jest poprawa jakości dróg w powiecie. Na zdjęciach zobaczymy również odcinki, na których prace drogowe jeszcze trwają. To czego kalendarz nie pokazuje, a jest równie ciekawe i ważne z punktu widzenia realizacji celu strategicznego, to przyszłoroczne plany inwestycyjne. Zakładają one przebudowę drogi powiatowej na odcinku Piotrowice – Słomczyce, odcinka drogi w Mieczownicy oraz budowę drogi Kosewo – Lipnica. Stan wymienionych odcinków ilustrują poniższe zdjęcia.