Zarząd Powiatu Słupeckiego na posiedzeniu w dniu 21 września 2022 r. jednomyślnie podjął decyzję, by przedstawić Radzie Powiatu kandydata na stanowisko skarbnika powiatu. Po rozmowach kwalifikacyjnych i przeanalizowaniu dokumentacji złożonej przez startujących w konkursie, starosta słupecki przedstawi Radzie Powiatu Słupeckiego kandydaturę Rafała Piaseckiego, wieloletniego pracownika starostwa powiatowego w Słupcy. Rada Powiatu na najbliższym posiedzeniu rozpatrzy uchwałę o powołaniu nowego skarbnika.

Rafał Piasecki w słupeckim starostwie pracuje od 2006 roku, na stanowisku inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu. W zakresie obowiązków Rafał Piasecki ma m.in. księgowanie dokumentów, prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych, rozliczanie środków i dotacji, nadzór nad sprawozdaniami z udzielonej pomocy publicznej.
Wykształcenie:
– magister – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, kierunek zarządzenie / finanse i rachunkowość
– licencjat – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, kierunek zarządzanie / gospodarka regionalna.

Zdaniem członków zarządu, Rafał Piasecki posiada niezbędne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, by zajmować stanowisko skarbnika i zarządzać budżetem powiatu słupeckiego. Rada Powiatu podejmie decyzję o powołaniu nowego skarbnika na najbliższej sesji.