Dobiegają końca roboty drogowe na ulicy Witkowskiej w Powidzu, które są częścią inwestycji pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo)”.
 
Przedsięwzięcie jest jednym z większych zadań infrastrukturalnych realizowanych w ostatnich latach przez samorząd powiatu. Wartość kontraktu wynosi ponad 20 mln zł, a wykonawcą inwestycji jest firma BUDIMEX.
 
Wczoraj (12.04.) na wybudowanym w ciągu drogi rondzie, sąsiadującym z powidzką bazą wojskową, doszło do spotkania starostów: Jacka Bartkowiaka i Czesława Dykszaka z inżynierami nadzorującymi prace budowlane. Zgodnie z przedstawioną informacją, roboty mają zakończyć się do końca kwietnia.
 
Dodajmy, że długość całego, poddanego rozbudowie odcinka wynosi 3,95 km, a parametry drogi dostosowane są do wymagań techniczno-obronnych w zakresie transportu Sił Zbrojnych RP i NATO.