W Starostwie Powiatowym w Słupcy dokonano dziś otwarcia ofert w przetargu na: „Rozbudowę drogi powiatowej 2161P Powidz — granica powiatu (Witkowo)” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji.

W postępowaniu wpłynęły oferty czterech podmiotów: Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych S.A. z Koła, firmy Budimex S.A., Strabag S.A. i Zakładu Wielobranżowego „TRANS-BRUK” Marek Begier z Nekli.

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożył Budimex S.A. (21 722 160,29 zł brutto), ale ostateczny wybór wykonawcy nastąpi w połowie miesiąca. Warszawska firma realizuje już kontrakty drogowe na terenie powiatu słupeckiego. Obecnie powstaje nowy odcinek drogi powiatowej pomiędzy Powidzem a Niezgodą oraz rozbudowywana jest droga powiatowa na odcinku Niezgoda – Kochowo.