30 sierpnia 2022 roku w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Słupcy miało miejsce podpisanie umowy z PKS Konin S.A. na organizację powiatowych przewozów pasażerskich. To już trzecia umowa
z tym operatorem podpisana od 2019 roku, kiedy to Powiat Słupecki przejął rolę organizatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Wcześniej organizatorem transportu publicznego we wschodniej części województwa wielkopolskiego było miasto Konin na podstawie zawieranych porozumień i umów.

W ramach kolejnej umowy kontynuowana będzie realizacja przewozów na wszystkich dotychczas funkcjonujących 43 liniach komunikacyjnych, w tym 96 kursów. Średnia dzienna liczba przejechanych wozokilometrów utrzymana zostanie na poziomie prawie 2000 wzkm. Od nadchodzącego roku Powiat Słupecki planuje dokonać modyfikacji w zakresie sieci komunikacyjnej na naszym terenie m.in. uzupełniając połączeniami na tych obszarach, gdzie komunikacja autobusowa jest nieobecna pomimo potrzeb mieszkańców.

Nieocenioną pomocą w likwidacji tych białych plam komunikacyjnych jest dofinansowanie
z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Powiat Słupecki jest jego beneficjentem od momentu powstania, czyli od wspomnianego 2019 roku, uzyskując dopłaty na utrzymanie wszystkich organizowanych linii komunikacyjnych.  Dofinansowanie wynosi maksymalnie 3 zł do jednego przejechanego wozokilometra, a Powiat Słupecki i samorządy gminne z naszego terenu dokładają 0,57 zł ze środków własnych. Na wynagrodzenie operatora składają się ponadto przychody ze sprzedaży biletów ponoszone przez pasażerów i rekompensata za honorowanie ulg ustawowych.
Mając na uwadze efektywność organizacyjną oraz po analizie lokalnego rynku, władze powiatu po raz kolejny uznały, by umowę z przewoźnikiem zawrzeć w trybie bezpośrednim. Skorzystano tym samym
z możliwości zawarcia umowy w takiej procedurze w sytuacji gdy średnia roczna wartość zamówienia nie przekracza 1 miliona euro.
Choć przewozy pasażerskie na naszym terenie są zorientowane przede wszystkim na zapewnienie dojazdów uczniów do szkół ponadpodstawowych – w skali całego roku szkolnego 2021/2022 uczniowie
z naszego terenu stanowili 70% wszystkich pasażerów – to Starostwo Powiatowe w Słupcy, a konkretnie koordynujący organizację publicznego transportu zbiorowego Wydział Spraw Społecznych pozostaje otwarty na wszelkie opinie, uwagi i sugestie w tym obszarze. Można składać je pisemnie na adres słupeckiego starostwa, drogą telefoniczną pod numerem tel. 63 275 86 51 lub przesyłając wiadomość na adres andrzej.grzeszczak@powiat-slupca.pl.

Cały czas obowiązuje promocja dla seniorów w ramach której każda osoba powyżej 65. roku życia może podróżować na dowolnej linii na terenie naszego powiatu na podstawie biletu jednorazowego
za 1 zł.