Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podjął decyzję o zmianie zadysponowania łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub stwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Dla tej kategorii pacjentów słupecki szpital musi zabezpieczyć 153 łóżka, w tym 7 łóżek intensywnej terapii z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej. W zakresie realizacji świadczeń w obszarze ginekologii i położnictwa, podmiot ma zapewnić 15 łóżek i kolejnych 7 dla neonatologii. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności i obowiązywać będzie do odwołania.