Niebawem ruszą prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3090P Jaroszyn – Ląd, o czym informowaliśmy kilkanaście dni temu. Tymczasem Powiatowy Zarząd Dróg przystąpił do kolejnych działań, zmierzających do modernizacji całej trasy Słupca – Zagórów.

Ostatniego dnia czerwca PZD opublikował dwa zapytania ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej wraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla odcinka Słupca – Jaroszyn oraz Ląd – Zagórów.
Wystosowane zaproszenia do wzięcia udziału w procesie składania ofert, nie podlegają przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Do zaprojektowania jest 4,5 km odcinek drogi od granicy Słupcy do Jaroszyna. PZD określa w nim zakres pracy dotyczący szerokości jezdni, która wynosić ma 6 m, obustronnie utwardzonych poboczy o szerokości 1 m i szerokiego na 2 m chodnika. Podobne parametry wskazano dla odcinka Ląd – Zagórów z wyjątkiem chodnika, którego na tamtym fragmencie trasy nie będzie. Długość drogi do przebudowy to ok. 3,3 km.

Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 6 lipca do godz. 15:00, a termin wykonania dokumentacji projektowej określono na 28 lutego 2022 r.

Na północ od Jaroszyna ruszyły z kolei prace przy przebudowie odcinka drogi powiatowej Młodojewo – Młodojewo Parcele. Według parametrów projektowych pas ruchu będzie miał szerokość w granicach 2,75 – 3,00 m, a pobocze 1,00 m. Długość przebudowywanej drogi wynosi 1,75 km.