W ramach projektu czynnej ochrony zagrożonego wyginięciem rycyka, na terenie Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego wypuszczono dziś (28.06.) osiemnaście odchowanych osobników, aby zasilić lokalną populację tego niewielkiego ptaka z rodziny bekasowatych.
 
Rycyk, niegdyś licznie występujący na terenie parku prawie całkowicie zniknął z przyrodniczego krajobrazu naszych okolic. Dzięki staraniom przyrodników z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz finansowemu wsparciu samorządu województwa udało się w sztucznych warunkach odchować ptaki i dziś wypuścić je na wolność.
 
Podobne działania w ramach ochrony rycyka podjęte były już rok temu i jak widać projekt jest kontynuowany.
 
W wydarzeniu licznie wzięli udział miłośnicy przyrody, ale także przedstawiciele władz samorządowych: Jacek Bartkowiak – starosta słupecki, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jacek Bogusławski, wójt gminy Lądek Artur Miętkiewicz, przedstawiciele ZPKWW z dyrektorem Rafałem Śniegockim etc.