Kolejne trzy „prerespiratory” trafiły do szpitala jednoimiennego SP ZOZ w Słupcy i są już wykorzystywane przy leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem, będących w ciężkich stanach klinicznych. Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński ponownie pozytywnie odpowiedział na prośbę SP ZOZ w Słupcy i wsparł leczenie chorych na COVID-19 w tutejszym szpitalu poprzez przekazanie urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej.

Tlenoterapia wysokoprzepływowa dostarcza pacjentom więcej tlenu niż w przypadku systemów wykorzystujących maskę tlenową, a dodatkowo jest dla nich wygodniejsza. Ponadto pacjenci szybciej wracają do zdrowia i unikają inwazyjnej terapii oddechowej.
Badania wykazały, że wysokoprzepływowa tlenoterapia może z powodzeniem zastąpić konwencjonalną wentylację inwazyjną lub nieinwazyjną z użyciem maski tlenowej u pacjentów z niewydolnością oddechową, a jednocześnie pozwala im szybciej wrócić do zdrowia. Przekłada się to na lepsze wyniki leczenia i krótszy pobyt w szpitalu. Tlenoterapia wysokoprzepływowa jest bardziej komfortowa dla pacjentów niż wentylacja nieinwazyjna. Miękkie końcówki kaniuli nosowej nie drażnią nozdrzy, a zmiany skórne i inne niepożądane skutki stosowania masek tlenowych występują rzadziej. Ogrzanie i nawilżenie mieszanki gazowej poprawia zarówno tolerancję pacjenta, jak i skuteczność terapeutyczną leczenia.
Urządzenia przekazane SP ZOZ w Słupcy po raz kolejny przez Wojewodę Wielkopolskiego mają wiele zalet w terapii chorych zakażonych koronawirusem. Stanowią najnowszą metodą wsparcia oddechowego pacjenta, pozwalają leczyć chorych poza Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pomagają zmniejszyć martwą przestrzeń oddechową w płucach, poprawiają wymianę gazową, redukują wysiłek oddechowy, nie wymagają konieczności czasochłonnych i skomplikowanych procesów dezynfekcji pomiędzy pacjentami, a co najważniejsze – pozwalają uniknąć u niektórych chorych wentylacji inwazyjnej (z zastosowaniem respiratora) i powikłań z nią związanych. Stosowanie urządzeń typu HIGH FLOW jest rekomendowane do stosowania w terapii szpitalnej przez Konsultant Wojewódzką w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dr n. med. Karinę Wronkę.
Szpital SP ZOZ w Słupcy posiada aktualnie 11 urządzeń typu HIGH FLOW, tzw. „prerespiratorów”. Osiem sztuk przekazał Wojewoda Wielkopolski, dwa urządzenia są darem Fundacji „Siepomaga” natomiast jedno urządzenie przekazała w 2020 r. Archidiecezja Gnieźnieńska. Planowany jest także zakup urządzeń do wysokoprzepływowej terapii tlenowej, ze środków pochodzących z darowizny od Fundacji „LOTTO” im. Haliny Konopackiej. Fundacja „LOTTO” przekaże także środki finansowe dla SP ZOZ w Słupcy na zakup dodatkowego wyposażenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dedykowanego intensywnej terapii pacjentów z rozpoznaniem COVID-19.