Droga powiatowa nr 3050P w miejscowości Giewartów została dziś (30.12.) oficjalnie oddana do użytku. Po pięciu miesiącach robót na odcinku ok. 1 km powstała nowa jezdnia, chodnik oraz kolejny fragment ścieżki rowerowej.

Inwestycja, której wartość wyniosła 1 962 497,75 zł została sfinansowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (777 885,92 zł), Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (350 000,00 zł), gminy Ostrowite (400 000,00 zł) oraz powiatu słupeckiego (434 611,83 zł). Wykonawcą robót była firma Strabag, a nadzór prowadził inspektor Andrzej Madaj.

Poza poprawą bezpieczeństwa i płynności ruchu na przebudowanym odcinku, władze powiatu i gminy Ostrowite liczą na ożywienie sektora turystyki i gospodarki dzięki dostępności do ważnych społecznie, turystycznie i gospodarczo obszarów powiatu słupeckiego.

W uroczystości wzięli udział starostowie Jacek Bartkowiak i Czesław Dykszak, radni powiatowi: Aleksandra Kazuś – Wróblewska, Andrzej Bernat, Henryk Tylman i Bogdan Jastrząb, a także dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg – Michał Klotschke, główny specjalista ds. drogownictwa – Nina Wojtczak, starszy specjalista ds. drogownictwa – Hanna Rzeszotarska i starszy specjalista ds. drogownictwa – Krzysztof Gabriel. Gminę Ostrowite reprezentował wójt Mateusz Wojciechowski, sekretarz gminy – Małgorzata Wesołowska, radna Gminy Ostrowite  – Beata Mierzejewska, przewodniczący Rady Gminy Ostrowite –  Andrzej Świątek i sołtys Giewartowa Arleta Więcek. Obecni byli również przedstawiciele wykonawcy: Norbert Janowski i Mateusz Matuszak, przedstawiciel nadzoru inwestorskiego Andrzej Madaj oraz proboszcz Parafii Giewartów ks. Jacek Dziel.