Dwa ogłoszone w grudniu i styczniu przetargi na przebudowę drogi nr 3090P na odcinku Słupca-Zagórów zostały unieważnione. W tym drugim najkorzystniejsza złożona oferta przekraczała znacznie limit cenowy wyznaczony przez Zamawiającego – firma Strabag Sp. z o.o. z Pruszkowa zaproponowała realizację zadania za 15 373 179,17 zł, przy zabezpieczonych środkach w wysokości 11 994 000,00 zł.
 
Ze względu na brak możliwości zwiększenia kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia zdecydowano się ponowić przetarg dokonując jednak modyfikacji w zakresie zadania.
 
? Bez zmian pozostaje część dotycząca przebudowy na odcinku Słupca (granica gminy) do Jaroszyna (przed wiaduktem nad autostradą A2) o długości ok. 4500 m. wraz z budową ścieżki rowerowej
 
? Zamiast przebudować całą drogą na trasie Ląd-Zagórów, na razie prace zostaną ograniczone do liczącego 398,48 metrów odcinka między drogą wojewódzką nr 467, a mostem w Lądzie.
 
? Skrócony zostanie również czas na realizację zadania z 9 do 7 m-cy.
 
? Oferty można składać do 3 kwietnia do godz. 9:00.
 
? Realizacja inwestycji przybliży nas do zakończenia przebudowy całego odcinka drogi Słupca – Zagórów, ponieważ w 2021 roku przebudowany został już odcinek tejże drogi Jaroszyn – Ląd na długości 3 037 m przy współfinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 
Na dalszą część prac musimy wnioskować o kolejne środki.