Powiat ogłosił postępowanie na realizację robót budowlanych na terenie cmentarza jenieckiego w miejscowości Łężec.
 
Ogłoszenie dotyczy I Etapu prac polegającego na wykonaniu ogrodzenia cmentarza w formie murowanej z kamienia polnego wraz montażem dwóch bram w technologii żelbetowej.
 
Cmentarz jeńców pruskich z okresu I wojny światowej (lata 1915 -1918), jeńców polskich z okresu wojny polsko-ukraińskiej i z okresu wojny polsko-bolszewickiej (lata 1919 -1921) oraz osób internowanych (lata 1921-1924) położony w miejscowości Łężec, wpisany jest do rejestru zabytków i podlega ochronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu.
 
Koncepcję plastyczną zagospodarowania przestrzeni cmentarza jeńców i internowanych z obozu Strzałkowo opracowała dr hab. prof. UAP Konstancja Pleskaczyńska.