Inwestycje drogowe w powiecie słupeckim nie zwalniają. W ostatnich dniach grudnia ogłoszony został przetarg na rozbudowę drogi powiatowej 2161P Powidz – granica powiatu (Witkowo).

W ramach przedsięwzięcia przeprowadzona zostanie całkowita rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni oraz budowa nowej nawierzchni asfaltowej. Całkowita długość rozbudowywanego odcinka wyniesie 3,95 km. Wzdłuż jezdni powstanie ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 3 metrów w terenie zabudowanym i 2,5 metra poza terenem zabudowanym. Sama jezdnia będzie mieć 7 metrów szerokości, a chodniki od 1,5 do 2 metrów. Oprócz tego przebudowie lub rozbudowie poddanych zostanie kilka skrzyżowań, powstaną przystanki autobusowe oraz zatoka postojowa w rejonie jednostki wojskowej.

Otwarcie ofert nastąpi w drugiej połowie stycznia 2022 r.